Meer vermogen voor later Lees online  |  Afmelden
Voorwoord Jacob
In deze nieuwsbrief leest u alweer de eerste update over Achmea Investment Management (Achmea IM) van dit jaar. Na een mooie start van 2019 met ons jaarevent op 29 januari nemen wij u onder andere graag mee in de huidige marktsituatie, onze rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, en onze nieuwste white papers.
Lees meer
Huidige marktsituatie
Financiële markten gingen in 2019 positief van start. De Fed gaf de financiële markten en de economie lucht door de voorgenomen rente­verhogingen vooralsnog los te laten. Wat er nog meer speelde in de Europese landen leest u in onze Investment Letter, welke die wij onlangs publiceerden op onze website.
Lees meer
Rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
De nieuwe MVB halfjaar rapportage staat weer online op www.achmeainvestmentmanagement.nl. In deze rapportage vermelden wij diverse ontwikkelingen op MVB gebied. Zo hebben verschillende pensioen­fondsen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant ondertekend. Via dit convenant spreken pensioen­fondsen af om gezamenlijk stappen te zetten op het implementeren van onder andere de OESO-richtlijnen in hun beleid en uitvoering. Achmea IM was op diverse manieren nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant.
Lees meer
Onze nieuwste white papers
In de afgelopen periode schreven onze collega’s weer diverse white papers die ze graag met u delen. In deze nieuwsbrief leest u de white paper over ‘verlaging dollarhedge’ en de white paper over ‘Balansrisico’s’.
Lees meer
Terugblik op ons jaarevent
In het afgelopen kwartaal organiseerden wij ook ons jaarevent. Maar liefst 230 genodigden waren aanwezig op het Achmea IM jaarevent dat op 29 januari in het Congrescentrum in Zeist werd georganiseerd. Het thema van het Jaarevent van Achmea Investment Management in Zeist was ‘verantwoord’. Sprekers Jeroen Dijsselbloem en André Kuipers verweefden dit thema nadrukkelijk in hun boodschap. Dijsselbloem in zijn visie op financiële stabiliteit en Kuipers in zijn blik op onze aarde en het klimaat.
Lees meer
Kalender
Achmea IM neemt regelmatig als spreker deel aan seminars en bijeenkomsten. Wij nemen deel aan het IVP congres op 17 april (Instituut voor Pensioen­educatie) en de informatietafel Bestuurders voorjaar 2019 (Ipfos) op donderdag 18 april. Op dinsdag 21 mei zijn wij aanwezig bij het ESG seminar van Financial Investigator.
Lees meer
 
E-mail opties
Reageren
Afmelden
Volg ons
Linkedin Linkedin